Het bepalen van de verstaanbaarheid kan d.m.v. een spraaktest bij een groep mensen, maar dat is relatief veel werk. Een snellere manier maakt gebruik van een rekenmodel. In zo’n model wordt gekeken naar eigenschappen van de spraak en de verstoring (ruis, galm of anders). Bepaald wordt dan in hoeverre de informatiedragende onderdelen van de spraak nog behouden blijven.

Een veel gebruikt model is de Speech Transmission Index (STI). Daarbij wordt gekeken naar de variaties in geluidssterkte in het spraaksignaal. Die variaties noemen we modulaties. Spraak wordt gefilterd in 7 octaafbanden(125 – 8000 Hz) en per octaafband wordt de sterkte van de modulaties berekend. Voor de verstaanbaarheid gaat het om modulaties tussen 0,5 en ca. 16 Hz, waarbij de belangrijkste rond 3-4 Hz liggen, het aantal lettergrepen per seconde.

Bij de verstaanbaarheid gaat het erom dat die modulaties in de oorspronkelijk spraak na de overdracht (transmission) zo goed mogelijk behouden blijven. Lawaai (ruis) en galm verstoren dat. Staat een spreker nu in een ruimte met veel galm en/of achtergrondlawaai en de luisteraar op een afstand, dan is de overdracht van modulaties dus slecht en daarmee de verstaanbaarheid. De STI-methode gebruikt een speciaal testsignaal (“de spreker”) en meet op een afstand met een geluidmeter (“de luisteraar”) de modulatieoverdracht. Dit gebeurt voor alle belangrijke modulaties in de 7 octaafbanden. Vervolgens wordt een gemiddelde modulatieoverdracht berekend: de STI, een index tussen 0 (totaal onverstaanbaar) en 1 (perfect verstaanbaar). De STI correspondeert als volgt met de verstaanbaarheid:

STI < 0,30 0,30 < STI < 0,45 0,45 < STI < 0,60 0,60 < STI < 0,75 STI > 0,75
slecht matig redelijk goed uitstekend

Drullman Spraak&Gehoor gebruikt de officiële STI-apparatuur en software geproduceerd door Embedded Acoustics die is gebaseerd op de door TNO ontwikkelde methode: De SM90 STIPA meter om te analyseren en de STI te berekenen.