spraakverstaan in klaslokalen

Spraakverstaan in klaslokalen

Het is van groot belang dat de omstandigheden voor spreken en luisteren in de klas optimaal zijn. Dat betekent dat er weinig achtergrondlawaai mag zijn en ook niet teveel nagalm in het lokaal. 

Akoestiek in de klas
Er zijn regels voor geluid en akoestisch comfort op scholen (“Frisse Scholen 2021“). Bij meer lawaai en meer nagalm gaat de verstaanbaarheid achteruit (klik hier voor een illustratie). Dit heeft gevolgen voor de leerprestaties van met name kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Denk aan gehoorproblemen en taalontwikkelingsstoornissen.

Met de introductie van Passend Onderwijs sinds augustus 2014 komen ook meer kinderen met een dergelijke beperking in het reguliere onderwijs. Zij hebben recht op extra ondersteuning en goede akoestiek in de klas is dan essentieel. Niet alleen voor deze kinderen, maar voor iedereen – leerlingen en docenten – is dit belangrijk.

De situatie op uw school
Hoe is het bij u in de klas(sen) gesteld? Zijn de spreek- en luisteromstandigheden daar goed genoeg? Als er leerlingen (of docenten) zijn die hiermee problemen ondervinden in de klas is het raadzaam om de situatie te laten beoordelen.  Drullman Spraak&Gehoor kan dit verzorgen en een advies op maat geven. In veel gevallen is dit een onderdeel van een groter zorgtraject i.s.m. een audiologisch centrum. Een advies op maat bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Voorgesprek met betrokkenen binnen de school.
  • Bepaling van de akoestische eigenschappen van het kaslokaal d.m.v. een STI-meting. Met zo’n meting worden die eigenschappen direct vertaald in een maat voor de verstaanbaarheid (onvoldoende, voldoende of goed).
  • Rapportage met gegevens over het klaslokaal, de uitkomsten van de meting en een advies voor eventuele aanpassingen.
  • Nabespreking en vervolgafspraken m.b.t. aanpassingen.
  • In voorkomende gevallen kan in overleg besloten worden tot een nameting.

Deze aanpak wordt voorgestaan door de werkgroep Audiologie van Siméa, waar instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen samenwerken. 

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op.