onderzoek & ontwikkeling

Onderzoek & ontwikkeling

Bij R&D-projecten op het gebied van spraak en gehoor is de rode draad voor mij altijd de menselijke maat. Ik werk graag samen met mensen uit verschillende disciplines. We moeten elkaar aanvullen.

Hoorzorg
De hoorzorg in Nederland is sinds 2013 anders ingericht. Zowel cliënten als hoortoestellen worden nu ingedeeld in categorieën en de manier van voorschrijven is onderwerp van nieuwe ontwikkelingen. Dat vraagt om inzicht, objectieve analyse van gegevens uit het veld en evaluatie van de kwaliteit.

Gehoorschade en gehoorbescherming
Lawaai is schadelijk voor ons gehoor. En die schade is onherstelbaar. Dat betekent dat blootstelling aan lawaai zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Niet alleen op het werk, maar ook in de vrije tijd. Gehoorbescherming is een prima middel, maar wat moet je kiezen en waarom? Een onafhankelijk advies is hier het begin.

Kunsthoofd
Opnamen gemaakt met een kunsthoofd met twee oren (microfoons) klinken veel natuurlijker dan gewoon stereo. Je waant je echt in de omgeving, luister zelf.
Professionele kunsthoofden zijn erg duur en ik ontwikkel een betaalbare versie, ook te gebruiken in audiometrie-onderwijs.

Akoestiek en verstaanbaarheid in de klas
De omstandigheden voor spreken en luisteren in de klas moeten optimaal zijn. Niet alleen voor kinderen die minder goed horen, maar voor iedereen – leerlingen en docenten – is dit belangrijk. Akoestische metingen van de spraakverstaanbaarheid in de klas geven direct inzicht in de situatie en hoe die kan worden verbeterd. Lees meer …

Als projectleider neem ik de organisatorische, inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering binnen de gestelde eisen.