onderwijs

Onderwijs

Kennis delen en overdragen is belangrijk en vooral ook leuk. Ik ontwikkel lesmaterialen en lesprogramma’s voor verschillende onderwerpen binnen audiologie, fonetiek, geluidsleer, logopedie en meer.

Spraakcommunicatie
Spraak- en hoortherapeut, logopedist of ingenieur. Allemaal staan ze voor voor optimale communicatie en daar hoort goede spraakverstaanbaarheid bij. Maar ze benaderen het vanuit verschillende perspectieven. Wat is belangrijk voor de verstaanbaarheid? Welke rol speelt de akoestiek? Hoe zit het met ons gehoor? Een lesprogramma als ontdekkingsreis met theorie en practica.

Modules en workshops
Heeft u als opleider of instelling behoefte aan invulling van vakken op het gebied van geluid- en spraakperceptie, (digitale) signaalverwerking,  op MBO-, HBO- of hoger niveau?  Dat kan een onderdeel zijn van een bestaand lesprogramma. Ik kan hier als freelance docent een bijdrage leveren.

Theorie en praktijk van verstaanbaarheid
Speciaal voor (ambulant) begeleiders en docenten van leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking is er een korte cursus (1 dagdeel) over het spraakverstaanbaarheid en het meten daarvan. Voorbereidend of aansluitend op metingen in klaslokalen die ik eveneens verzorg.

Wiskunde even opfrissen?
Misschien wilt u beginnen aan een opleiding waarvoor basiskennis wiskunde en natuurkunde noodzakelijk is. Dat is misschien een beetje weggezakt en moet weer opgefrist worden. Als bevoegd wiskundedocent verzorg ik onderwijs naar wens.

CRKBO-geregistreerdCRKBO_Docent
Bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs ben ik geregistreerd als docent.