hoortraining

Hoortraining

Wanneer uw gehoor slechter wordt, kan er een moment komen om een hoortoestel aan te schaffen. Gebruik van hoortoestellen leidt in het algemeen tot een verbetering van het horen, vooral belangrijk bij het spraakverstaan. Maar het is geen wondermiddel waardoor uw hoorproblemen als vanzelf verdwijnen.

Slechthorendheid leidt tot een verandering in het horen, u verliest dan bepaalde auditieve informatie. Dit proces verloopt meestal geleidelijk gedurende vele jaren. Een hoortoestel probeert (een deel van) het verlies te compenseren. Met een hoortoestel zult u moeten wennen aan het geluid dat u hoort en – bovendien – leren om er betekenisvolle informatie uit te halen. Niet iedereen is (altijd) tevreden over zijn hoortoestel, zelfs na opnieuw afstellen bij de audicien of het audiologisch centrum. Dat is de aanpak vandaag de dag:  “sleutelen” aan het hoortoestel.

Opnieuw leren luisteren
Ook spraakgeluid verandert door een hoortoestel, iets waaraan u zich zich geleidelijk mag aanpassen, maar waarvoor u niet voldoende professionele begeleiding krijgt. Wie ondersteunt u bij het opnieuw leren luisteren? Voor de hoortoestelgebruiker zijn er nu geen programma’s om daarbij te helpen. Er wordt helemaal niet of onvoldoende gewerkt aan het verbeteren van uw luister- en verstaanvaardigheid.

Hoortraining
Om optimaal te profiteren van het hoortoestel moet dat uiteraard goed zijn ingesteld, maar daarnaast is oefening belangrijk om er ook het beste uit te halen. Vergelijk het het met een topprestatie in de sport: als ik morgen de beste schaatsen ter wereld onder mijn voeten krijg, ben ik niet ineens de nieuwe Sven Kramer. Ik zal moeten trainen om een beetje in de buurt te komen.
Zo is er ook een hoortraining nodig om horen en spraakverstaan te verbeteren. Daardoor krijgt u meer zelfvertrouwen, kunt u weer meedoen (“participatie”), voelt u zich minder beperkt en niet buitengesloten. 

AudioFitnessAudioFitness
Al vele jaren wordt de AudioFitness-hoortraining gegeven in o.a. Duitsland en Oostenrijk. Door een samenwerking met Drullman Spraak&Gehoor is  deze hoortraining er sinds medio 2016 ook in Nederland.
AudioFitness richt zich op wat er ‘tussen de oren’ gebeurt, door de zogenaamde centrale hoorfuncties te trainen. Die zijn van groot belang voor het spraakverstaan. Meer informatie is te vinden op de speciale website www.audiofitness.nl