Drullman Rob portretIn 1987 studeerde ik af in de Fonetiek aan de UvA en heb vervolgens bij verschillende universitaire onderzoeksgroepen gewerkt. In 1994 ben ik gepromoveerd aan de VU op een proefschrift over het belang van spraakmodulaties voor de verstaanbaarheid. Ik was 15 jaar lang verbonden aan TNO Human Factors in Soesterberg, waar ik heb samengewerkt met Tammo Houtgast en Herman Steeneken, de aartsvaders van de STI.
Tot medio 2015 was ik projectleider R&D voor de branche van Audiologische Centra en daarbij coördinator van de opleiding tot audiologieassistent en van de na- en bijscholing van AC-medewerkers. Van 2014 tot 2022 was ik bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA).
Ik ben secretaris van de Technical Committee van de European Hearing Industry Manufacturers Association (EHIMA), voorzitter van de accreditatiecommissie van de StAr voor na- en bijscholing en ik zit in de redactie van Van Horen Zeggen.

Dr. Rob Drullmanrob.drullman@spraakengehoor.nl
gevestigd te Amersfoort06 – 53609384
KvK-nummer64618668