Drullman Spraak&Gehoor

Spraak is het belangrijkste middel van communicatie tussen mensen. Daarvoor moeten we elkaar dus kunnen verstaan. Spraak en gehoor, spreken en verstaan: ze zijn onlosmakelijk verbonden.

Met meer dan 30 jaar ervaring in het vak heb ik een brede expertise opgebouwd. Mijn deskundigheid wil ik nu inzetten voor verschillende doeleinden. Dat kan (toegepast) onderzoek en ontwikkeling zijn, onderwijs of projectleiding.

Onderzoek en ontwikkeling
In R&D-projecten treed ik op als inhoudelijk deskundige, adviseur, projectleider, procesmanager of een combinatie van deze rollen. Ik werk daarin nauw samen met de opdrachtgever en andere betrokkenen. Onderwerpen kunnen divers zijn: spraakcommunicatie, spraakverstaanbaarheid, hoortraining, hoortoestellen, gehoorschade en gehoorbescherming zijn enkele voorbeelden. Lees meer …

Onderwijs
Voor de onder andere audiologie, logopedie en fonetiek ontwikkel ik lesmaterialen en lesprogramma’s en geef ik onderwijs. Dat kan op MBO-, HBO- of hoger niveau. Daarnaast ben ik ook beschikbaar als freelancedocent wiskunde en rekenen. Lees meer …
Voor de Stichting Audicienregister (StAr) ben ik voorzitter van de accreditatie-commissie voor na- en bijscholing van audiciens.

Onafhankelijke consultant
Sinds 2016 ben ik Technical Secretary bij de European Hearing Instrument Manufacturers Association (EHIMA). Als onafhankelijke consultant van de Technical Committee ben ik betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in hoortoestellen en ondersteun ik partijen bij internationale regelgeving.

Meer weten?
Heeft u een bepaald project in gedachten, een vraag of wilt u een keer vrijblijvend praten? Neem dan gerust contact op.