Drullman Spraak&Gehoor

Spraak is het belangrijkste middel van communicatie tussen mensen. Daarvoor moeten we elkaar dus kunnen verstaan. Spraak en gehoor, spreken en verstaan: ze zijn onlosmakelijk verbonden.

Met meer dan 30 jaar ervaring in het vak heb ik een brede expertise opgebouwd. Mijn deskundigheid wil ik nu inzetten voor verschillende doeleinden. Dat kan (toegepast) onderzoek en ontwikkeling zijn, onderwijs of een innovatieve hoortraining.

Onderzoek en ontwikkeling
In R&D-projecten treed ik op als inhoudelijk deskundige, adviseur, projectleider, procesmanager of een combinatie van deze rollen. Ik werk daarin nauw samen met de opdrachtgever en andere betrokkenen. Onderwerpen kunnen divers zijn: spraakcommunicatie, spraakverstaanbaarheid, hoortraining, hoortoestellen, gehoorschade en gehoorbescherming zijn enkele voorbeelden. Lees meer …

Onderwijs
Voor de onder andere audiologie, logopedie en fonetiek ontwikkel ik lesmaterialen en lesprogramma’s en geef ik onderwijs. Dat kan op MBO-, HBO- of hoger niveau. Daarnaast ben ik ook beschikbaar als freelancedocent wiskunde en rekenen. Lees meer …

Hoortraining
Een deel van de hoortoestelgebruikers is niet tevreden over zijn/haar hoortoestel(len), zelfs na verschillende consulten bij audicien of audiologisch centrum. Die mensen zijn gebaat bij ondersteuning om de luister- en verstaanvaardigheid te verbeteren. Drullman Spraak&Gehoor is daarom partner in de AudioFitness® hoortraining

Meer weten?
Heeft u een bepaald project in gedachten, een vraag of wilt u een keer vrijblijvend praten? Neem dan gerust contact op.